Úvodní sránka

Vítejte na stránkách „Kdo jsme a kam jdeme“ věnovaných sebeporozumění, pramenícímu z odhalování tajemství vlastního života a jeho přirozenosti.

Na těchto stránkách najdete zejména dvě věci. Na jedné straně Vám nabízíme své služby a pomoc (ZDE), vycházející z naší klientské práce a poradenství lidem v jejich životních obtížích, a na druhé straně zpřístupnění poznání a moudrosti Genových klíčů Richarda Rudda (ZDE), které tvoří pilíř a motor naší práce. Tím, že v ní propojujeme sami sebe a své zkušenosti se vším, co se společně synteticky mísí v nadčasové moudrosti Genových klíčů, Vám máme možnost ukázat a zpřístupnit i jiný pohled na (Vaši) životní cestu.

Obejměte své STÍNY a uvolněte tím své DARY…

(motto Genových klíčů)

Evoluce vážky

Vidíme kolem sebe spoustu bolesti. Hlavním důvodem, proč jí neubývá, je to, že s ní BOJUJEME, že se SNAŽÍME, že máme nutkání s ní něco UDĚLAT. Náš rozum nás vede ke snaze udržet život pod kontrolou, protože to je přece naše povinnost – porozumět věcem a tím je ovládnout… Tak ale život NEFUNGUJE… Žádné poznání není všemocné a dokonce i ta nejhlubší moudrost zůstává prázdnou slámou, dokud v nás nezačne její pravda rezonovat – dokud se s ní nedokážeme niterně propojit a nezačneme ji žít. MUSÍME ZAČÍT ŽIVOT VNÍMAT JINAK! Genové klíče v sobě nesou potenciál neskutečně pronikavého a odhalujícího světla a ve věku tzv. „Velké změny“, věku „syntézy“, je lze brát za takovou lucernu na naší současné lidské cestě – jak na cestě mé, Vaší anebo na té nejosobnější cestě kohokoli druhého. Nejde o „světlo“, kterému je třeba slepě věřit, že Vás odvede ven z temnoty Vašich potíží, ale o světlo, které Vás svým postupem podnítí k nalezení a probuzení Vašeho vlastního vnitřního životního světla a Vaší niterné životní síly.

Protože Genové klíče nestojí proti ničemu a nikomu, kdo to myslí s lidmi a s životem čistě (protože to býváme my lidé, kdo se do této pozice staví), jsou ve skutečnosti něco jako nový dech a závan čistého vzduchu anebo už zmíněného světla pro všechny, kdo hledají podstatu a smysl svého života anebo kdo s ním více či méně ztratili kontakt. Pokud dáte životu a zároveň nám šanci, můžeme Vás společně s Genovými klíči k Vašemu vlastnímu světlu nasměrovat a přiblížit. Jedno z mnoha tajemství Genových klíčů je v tom, že jsou určitým zvědoměním podstaty fungování vesmíru, které se mikrokosmicky ztvárňuje uvnitř každého z nás a proto lze říct, že ti, kdo jejich transmisivní poznání zaslechnou, mají šanci se přiblížit i konci svého životního hledání.

Doba, ve které žijeme, nám už umožňuje se ve svém hledání posunout dál a mnohem více dokázat i nalézat. Nejde o množství informací, ale o kvalitativní posun vědomí, ke kterému nás to kolektivně, ale i jednotlivě vede. Máme prostě šanci začít cítit a vnímat i to, co není úplně možné pochopit čistě rozumem. A právě proto se na světě objevily i Genové klíče – aby co nejvíce z nás dokázalo nahlédnout hlouběji do pozadí života a jeho skryté harmonie, abychom dokázali prohlédnout skrze závoj svého utrpení a dokázali se této harmonii navzdory životním okolnostem znovu přiblížit. Genové klíče jsou ve své podstatě čistě privátní cestou k porozumění těžkostem života jakožto skrytého pramene našeho vyššího vnitřního potenciálu a životní síly, který máme za úkol a životní cíl odhalit. I nám Genové klíče pomohly v ujasnění si svého životního potenciálu a protože pokládáme za své poslání se o něj podělit, své porozumění a vnímání Genových klíčů máme už několik let možnost vlastně den co den aplikovat na obtíže a problémy našich klientů. Naší snahou proto je Vás co nejpřístupněji a co nejpraktičtějším způsobem seznámit a provést po Vaší vlastní cestě za odhalením těch nejzásadnějších tajemství a bloků Vašeho života a s tím, s čím se při této cestě budete setkávat Vás i propojit. Je totiž čas svůj život vnímat jinak a díky tomu ho nejen změnit, ale proměnit a transformovat!

Pavel a Dana Hiclovi

Pokračovat dále na:

Kdo jsme a kam jdeme – SLUŽBY                      Genové klíče – INFORMACE

LikeBox
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Odkazy a CZ videa:
Přednáška ze zářiové Ezotery
Téma: Genové klíče - děti, rodiče a vztahy v genetických vzorcích
Dodatečně zveřejňujeme i jarní přednášku z MSŽ věnovanou „Utrpení“
Přednáška z letního MSŽ s doplňujícími titulky
Přednáška na festivalu Cestou Duhy v Týně n. Vltavou
Navštivte nás v září a říjnu v Praze
Závěr přednášky na podzimním Miluj svůj život
Pavel Hicl – Transmise Genových klíčů
Minerva – ukázka z přednášky Genové klíče
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do Zlaté cesty Genových klíčů
Odkaz na program Gene Keys UK
Gene Keys Golden Path Program