Monthly Archives: Leden 2019

Otevřený dopis autistickým organizacím

Dobrý den Vám všem, které spojuje zájem o lidi s ‚autismem‘.

Jmenují se Pavel Hicl a spolu s mou ženou Danou pracujeme s poznáním Genových klíčů, které nám umožňuje nejen porozumět, odkud pramení a jak se formují tlaky života, a jak se z nich stávají nemoci a bezmoci, ale také – o co nás vlastně tyto stavy žádají a kam nás individuálně, ale i kolektivně vedou. Nemluvím o tom, co spousta lidí tak nějak tuší, a nemluvím ani o žádném „zázračném“ nástroji, schopném někoho autismu zvenku zbavit. Mluvím o nezbytnosti zahlédnout hlubší osobní aspekty našich životů, a že je třeba zahlédnout a prohlédnout určité přirozené tendence k povrchnosti, které jsou energeticky zakódovány v našich individuálních vzorcích chování. A protože autismus vedle své nejednoduché každodenní praktické stránky života v sobě nese i velmi hluboký vzkaz, pokud jde o porozumění reakcím, chování a vztahům k dětem obecně a k jejich osobní „jinakosti“, o to větší pozornost si tyto děti, které jako by byly z jiného světa, zasluhují.

Pokud byste měli chuť a odvahu poznat své děti a sami sebe hlouběji, a na svůj s dětmi propojený život se podívat ‚jeho‘ pohledem – pohledem provázanosti života v rodinách kolem autistických dětí, rádi se s Vámi podělíme o ‚jiný pohled‘ na to, co se skrývá v jejich i Vašem individuálním genetickém nastavení, a o co v individuálním přístupu k nim vlastně jde. Tzn. jak hluboce Otevřený dopisjsou provázány projevy genetického nastavení dětí a jejich rodičů. A zejména – jak to které rodiči vytvořené životní prostředí, ve kterém tyto děti rostou a dozrávají, dokáže formovat anebo častěji deformovat životní postoje a projevy dětí, vycházející z jejich genetických dispozic. Protože s projevy toho všeho se dá – jako s projevy samotného života – při správném porozumění a vnitřním propojení zejména během dětství pracovat, aniž by to bylo v nějakém nesouladu s jakýmikoli dalšími životu prospěšnými aktivitami.

Přejeme Vám láskou a světlem ozářený rok 2019.
Pavel a Dana Hiclovi

Odkazy a CZ videa:

Vědomí je o vidění života

Proč se nám nedaří změnit život

Co dává našim životům smysl

Pohled do živ. nastavení Emila Háchy

Richard Rudd bude v červnu Praze
R. Rudd – Stopařem svých strachů

Pohled do živ. nastavení Jana Palacha

Vánoční a Novoroční vzkaz 2018

Život zakletý v lidské DNA

Co po nás život „chce“?
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do „Zlaté cesty“ Genových klíčů