Naše práce s Genovými klíči

Čím se zabýváme?

„Vydat se na cestu do svého nitra a začít odhalovat skrytá tajemství života v rámci procesu své osobní transformace neznamená, že na všechno musí být člověk úplně sám.“

Pavel Hicl

Genové klíče přišly na svět jako ‚VZKAZ ŽIVOTA‘, který těm z nás, kdo si začínají uvědomovat, že život je něco víc, než dnes dokážeme vidět kolem sebe svými smysly, může umožnit se POSUNOUT DÁL. Není to učení, které Vás to „samo naučí“, ale ‚moudrost‘, která Vás v souladu s životem bude směřovat přesně tam, kde to VŠE můžete NALÉZT. Do míst, kde se uvnitř Vašeho Já, uvnitř Vašeho vlastního nastavení zapsaného do Vaší DNA, odráží Vaše vlastní ‚božství‘ – jako odraz geometrie celého vesmíru a jeho samotného vědomí. Bude to přirozeně trvat, než se nadčasový smysl Genových klíčů více ukáže, a než lidé prohlédnou nový transformující potenciál skrytý  za tímto poznáním…

Když člověk přijde na svět, dostává s sebou do vínku sadu přednastavených dispozic, která reprezentuje určitý konkrétní výběr z palety všech 64 existujících primárních archetypálních vzorců, které hýbou s celým vesmírem. Ty jsou reprezentovány kvantovým jazykem, který – pokud si ho správně „přeložíme“ – dokáže našemu současnému vědomí zpřístupnit jejich „obraz“. Tento jazyk však přesahuje dosah našeho logického myšlení. Jde o „informace“, které jsou zapsané hluboko uvnitř nás, jejichž součástí je i přesná genetická sekvence či postup, jakým se tyto ‚archetypální vzorce‚ aktivují v našich životech obvykle nejdříve formou nejrůznějších strachů, bloků a obranných tendencí. Ale prostřednictvím té stejné sekvence (či posloupnosti) lze kdykoli později tyto „neschopnosti“ transformovat – odhalit v nich naše skryté dary, přivést je do života a s nimi uvést i celý život do rovnováhy. Program Genových klíčů formuje „cestu“, a protože je to „vnitřní cesta“, naprostou většinu této cesty si musí projít člověk ‚sám‘. Na druhou stranu, aby tato cesta měla skutečný smysl a následovala směr, který následovat má, člověk si musí udržet určitou míru houževnatosti a odhodlání, ale také otevřenosti, aby se na ní člověk neztratil. Protože jakékoliv učení nebo poznání, které zachází s určitou dávkou tajemství a tajemnosti, může být lehce špatně pochopeno a následně chybně interpretováno. Každý z nás na svět nahlíží svým zažitým způsobem, vidíme ho prizmatem svých dojmů, očekávání a přesvědčení, vycházejících z našich emocionálních a myšlenkových vzorců. Jak řekl Alexand Pope (a jak Richard Rudd připomíná), „…ty ‚mělké obrysy‘ nám jen otravují mozek…“. Jinak řečeno – povrchní porozumění je jako jed, který nám prostě znemožní vidět skutečný vzkaz života a jeho skutečnou hloubku. A takovéto pokroucené „pochopení“ může nakonec udělat více škody než užitku.

Ať se v životě zabýváte čímkoli, ať je váš světonázor jakýkoli, všechno ve našich životech vychází z kořenů vaší vlastní genetické sekvence, kterou nám všem, coby „odraz“ vazeb v pozadí života, zrcadlí Genové klíče a jejich program. Slovo „program“ zde ale není něco uměle stvořeného, ale určitá ‚komunikační forma‘, následující postup genetického formování a inkarnace toho všeho uvnitř v nás. Právě proto jsou Genové klíče cestou, která není a nemůže být v rozporu či nesouladu s čímkoli přirozeným, co v životě existuje, co v životě děláte, a s žádným přirozeným směřováním se nevylučují ani vylučovat nemohou. Sladění se s nimi Vám tedy v ničem nebrání a nic Vám nezakazuje – jen Vám něco ‚umožňuje‘: posunout se blíže harmonii se sama se sebou a s životem samotným.

Náš cíl

Naším cílem je pomáhat těm z Vás, kterým se úplně nedaří vidět jasně svou životní cestu, ale i těm, kdo se jí máte chuť ještě více přiblížit. Nabízíme Vám pomoc, která je maximálně praktická, protože máte možnost ve svém životě uvidět sami sebe z „obou stran“ – nahlédnout na okolnosti svých životů, ale i na své dispozice a schopnosti z pohledu jejich vibrací. A začít za nimi zároveň vidět svůj ‚vnitřní‘ proces, kterým si musíte projít, aby se mohlo postupně něco změnit. Abyste v sobě mohli začít cítit, jak tyto schopnosti mohou fungovat, když se jim vrátí Váš přirozený čistý vnitřní náboj. Začnete vidět, že nejde vůbec o to, aby Vám někdo říkal, co musíte nebo nesmíte DĚLAT, ale jak prostě BÝT sami sebou. A čím „čistšího“ propojení s Vaší vnitřní podstatou dosáhnete, tím lépe budete vnímat život, a tím snazší a smysluplnější se přirozeně stane. A tím budete zároveň stále méně potřebovat i jakékoli vnější rady a pomoc.

To, co Vám můžeme společně s mou ženou nabídnout, je:
» pomoc s rozpoznáním a porozuměním Vašemu nastavení (co Vás svazuje, co Vás brzdí a omezuje, ale zároveň jaké možnosti a schopnosti vyjadřujete anebo vyjadřovat můžete)
» pomoc s pronikáním do podstaty Vašich Genových klíčů – jak správně porozumět jejich obsahu a významu a stejně tak i jejich (či spíše Vašemu) programu a jak s nimi smysluplně pracovat.

 

 


Spolupráce s mou ženou

Nemohu nezmínit, že na práci s klienty bezprostředně spolupracuji se svou ženou Dankou, jejíž vlastní aktivity na ty mé plynule navazují. Více se o její činnosti můžete dočíst na jejích široce navštěvovaných webových stránkách (ZDE). Práce mé ženy má velmi blízko ke zdravotním aspektům života a s řešením souvisejících obtíží, ať jde o obtíže fyzické anebo psychické.

Poznámka na závěr k práci na osobní transformaci:

Mějte na paměti, že osobní transformace je proces, který vyžaduje čas, opravdu dostatek času. Nepodlehněte nutkání anebo svazující touze dosáhnout změny rychle. Práce s takovouto proměnou vyžaduje lehkost a svůj čas a pokud to svému procesu umožníte, své odměny se zaručeně dočkáte. A protože je přirozené, že se každý může dostat do mrtvého bodu, kdy se bude cítit bezradný anebo se bude potřebovat zorientovat, nabízím Vám v rámci možností svou pomoc nebo konzultaci, která Vám může pomoci se pohnout z místa.


S čím pracujeme

Jinak při práci s lidmi pracujeme já i má žena s analytickou „mapou“ člověka, která nám ukáže v souhrnu nastavení každého člověka. My takovéto mapy ke své práci používáme dvě:

Mapa Human Designu

Mapa Human Designu je pro nás hlavně zdrojem dat, protože se způsobem, jak je toto jinak velmi analytické poznání vykládá, se už tolik neztotožňujeme.

Hologenetický profil (mapa Zlaté cesty Genových klíčů)

Druhou „mapou“ je pro nás tzv. „Hologenetický profil“ Genových klíčů, který představuje mapu naší vnitřní cesty. Tuto vnitřní cestu pak prakticky reprezentuje program „Zlatá cesta“. Právě v porozumění procesu, který nám krok za krokem odhaluje, se skrývá pravý transformační nástroj našeho života. Zobrazuje životní dispozice, které jsou klíčové pro postupné odhalování vaší přirozené životní cesty. Lze je vnímat jako určité „milníky“ či „lampy“ kolem ní, protože jsou schopné znovu rozdmýchat světlo nejen kolem ní, ale hlavně uvnitř nás – uvnitř našeho ‚ztraceného‘ srdce. A jen skrze rozsvícení těch ‚správných‘ lamp se vám jasně ukáže celá vaše cesta. (Více o tomto tématu – kdy a jakým způsobem dochází k formování našich stínových postojů, se dozvíte  třeba i na stránce „Nové děti“, v článku věnovaném 7-letým vývojovým cyklům.)

Zlatá cesta je tvořena třemi na sebe navazujícími sekvencemi: Aktivační, Venušinou a Perlovou sekvencí. Ve všech sekvencích jde o to, abyste své v pozadí skryté strachy a stíny prodchli duchem něčeho vyššího a transformovali je na to, čím ve své podstatě jsou: vašimi životními dary a schopnostmi, ve kterých se skrývá vaše životní světlo a potenciál k Vašemu životnímu uplatnění. S nimi pak znovu získáte i šanci přetvořit svůj vnější život tak, aby z něj byl opět ten jiskřivý potok s živou vodou a ne jen vyschlá strouha s pískem, protékajícím mezi prsty.

Odkazy a CZ videa:

Vědomí je o vidění života

Proč se nám nedaří změnit život

Co dává našim životům smysl

Pohled do živ. nastavení Emila Háchy

Richard Rudd bude v červnu Praze
R. Rudd – Stopařem svých strachů

Pohled do živ. nastavení Jana Palacha

Vánoční a Novoroční vzkaz 2018

Život zakletý v lidské DNA

Co po nás život „chce“?
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do „Zlaté cesty“ Genových klíčů