Genové klíče: 64 klíčů k DNA

Možná, že i vy jste se někdy zamýšleli nad tím, jaká je vlastně vaše skutečná přirozenost, vaše skutečně přirozená povaha. Ale napadlo vás, že v sobě nosíte jedinečnou genetickou sekvenci, která určuje, jak lze tuto vaši niternou přirozenost rozvinout a přivést k životu? Umožnit každému odhalit a zosobnit tajemství vyššího smyslu svého žití je cílem Genových klíčů i tohoto webu. Vyšší já je kosmickou součástí každého z nás, přesahující naše smrtelné tělo, a tajně skryté spočívá od pradávna uvnitř lidstva. A protože je uvnitř vašeho těla, přímo pod vaším nosem, kde vždycky bylo, naprostou většinu lidstva nikdy nenapadlo hledat trvalý pocit klidu a naplnění na takovém obyčejném místě. Protože tento pocit není jenom pro vyvolené…

Klíče k DNA

Čas od času se na světě objeví nějaké tajemné učení, které v sobě nese určitý nádech či poslání a je zajímavé, že se takováto poznání na Zemi objevují specificky v takové době, kdy jich je nejvíce třeba. Podle starých tibetských tradic se takovýmto mystickým učením říká „termy“, což znamená poklad nebo bohatství, a někdy v sobě skrývají i určitou duchovní podstatu. Na svět je s sebou přinášejí určití poslové v určitých dobách historie a jejich smyslem bývá pozdvihnutí frekvence lidského vědomí.

Působení term v sobě skrývá také v nějakém smyslu mystický charakter a i když bývají zahaleny určitým tajemstvím, skrze jehož závoj nelze nikdy úplně proniknout, v těch, kdo jejich působení rozpoznají a kterých se svým způsobem dotknou, se jejich niterným přijetím odemyká a spouští kód, zpřístupňující jim tajemství života…   

O přínosu učení, nazvaného Genové klíče, které i já sám považuji za jednu z těch nejsoučasnějších „term“, se chci s vámi skrze tyto webové stránky podělit.img k tibetským termámHned zkraje stojí za to zmínit, že Genové klíče samy o sobě nejsou žádné ‚učení‘. Jejich moudrost a hloubka jejich poznání nejsou nic, co by bylo třeba se ‚učit‘ a k jejich zvládnutí není třeba žádná zvláštní technika nebo dovednost. V Genových klíčích se v rámci ‚syntézy‘ střetávají myšlenky mnoha velkých učení, vědění a náboženství. Specifickou roli má však jejich blízkost a návaznost na další dva systémy, o kterých se více zmíním na jiné stránce. Jde o I-ťing a systém Human Designu. Přesto, že jejich význam zatím nebyl a nejspíš ani nemohl být doceněn, jejich podstatou je poznání, které existuje už několik tisíc let. Každopádně obě tato poznání v sobě lidstvu přinesly ohromný prospěch, protože mu umožňují odhalit tajemství života. Více o obou najdete ZDE.

‚Transmise‘ Genových klíčů

Genové klíče jsou vyvrcholením poznání mnoha velkých světových učení, poznání a náboženství, jejichž syntézu a moudrost reprezentují a odhalují. Jak už jsem zmiňoval, samy o sobě tedy nejsou žádným učením. Jejich moudrost poznání a způsob působení má transmisivní charakter a jako s ‚transmisí života‚ je třeba s ním zacházet. Přišlo k nám v době tzv. „Velké změny“ a jeho smysl a působení reprezentují přesně to, co si od nás doba této změny žádá: abychom sami sebe a svým prostřednictvím celý svět a lidstvo napomohli uvádět do harmonie. Jednou z věcí, která je pro tuto dobu typická, je uvádění do rovnováhy našeho typického „mužského“ či „levého“ logického myšlení s tzv. „pravým“ – abstraktním vnímáním celku – tzv. „ženským“ myšlením. Logické porozumění informacím je tedy jen částí „Pravdy“, která se nám může zjevit až časem, když dokážeme vnímat i zbylé aspekty celého procesu a necháme je tak zvaně „dozrát“.

V Genových klíčích budete mít možnost objevit smysl a hluboké vazby mezi událostmi, postavami a myšlenkami v rámci veškerého lidského poznání, a ve svém nejpřirozenějším důsledku i s vazbami na vědomí celého vesmíru. Za Genovými klíči stojí osobnost Richarda Rudda, který je odhalil světu a který měl dlouhodobě velmi blízko ke dvěma jiným systémům poznání, na které Genové klíče navazují – starodávnému I-ťingu a systému Human Designu, prostřednictvím kterého jeho představitel Ra Uru Hu dokázal světu znovu připomenout pravý smysl I-ťingu – že je opravdovým kódem života, který je definován naším datem, časem a místem narození. O tom všem a o obou systémech se zmiňuji jinde. Nicméně – pokud je Human design do hloubky i do šířky dimenzovaný analytický nástroj, se kterým lze experimentovat,  rozpoznávat a přesvědčovat se o působení a dopadech svých dispozic, zkoumání vašich Genový klíčů vás zve rovnou k tomu nejdůležitějšímu – k transformaci vašeho života.

Genové klíče proto vnímám jako určitou nástavbu Human Designu – další krok, který je nejen ideálním dalším krokem pro všechny jeho studenty, ale ve skutečnosti pro každého, kdo má skutečný zájem svůj život posunout směrem k naplnění a přirozenosti. Genové klíče vedou každého z nás přesně a k těm aspektům, na které má smysl se orientovat, protože právě k takovéto změně je život každého z nás individuálně, ale i kolektivně nastaven. Přestože k sobě mají Human Design a Genové klíče blízko, Genové klíče se neorientují na obsáhlé informace a popis ‚mechaniky‚ působení lidského nastavení, ale na jeho skryté ‚kouzlo‚ – na rozpoznání přesně té cesty, která je podstatou lidské transformace související s posunem frekvence našeho vědomí. Jako jednotlivci vám nabídnou vše nezbytné pro vaší specifickou cestou transformace, po které vás také provedou.

(Pro úplnost – v odkazech naleznete i kontakt na tzv. „Integrální Human Design“ – Integral Human Design, který v sobě kombinuje to nejprogresivnější z Human Designu s organickým pohledem, vycházejícím, mimo jiné, z Genových klíčů.)

Jestli se ještě celkem nedávno na lidský genetický kód nahlíželo jako na „předem nastavený„, s tím, že skladba jeho proteinů předurčuje naše energetické dispozice, naše jednání a chování, v poslední době se ukazuje, že naše buňky jsou schopné na své okolní prostředí reagovat mnohem hlouběji. Buněčná membrána, která funguje jako molekulární spínač, předává elektromagnetickou zprávu o frekvenci námi prožívaného postoje či pocitu zpět do naší DNA, která pak na tomto základě určuje naše chování a jednání. Frekvence našeho vědomí a náš přístup k životu jsou tedy ve skutečnosti tím, co programuje naši DNA a formuje naše životy.

Hlavní premisou Genových klíčů je fakt, že uvnitř nás samotných – v naší DNA – je zakódován vyšší smysl žití našeho života. To není myšleno metaforicky. Každý z nás je nositelem své vlastní „tajné zprávy“, týkající se podstaty našeho bytí. Účelem Genových klíčů je umožnit nám ten svůj kód odemknout a zpřístupnit tuto naši podstatu světu. A jakmile se nám to podaří, něco zásadního se změní a náš život už nebude nikdy takový jako dřív. Zjistíte, že to, ČÍM se v životě zabýváte, není zdaleka tak důležité, jako JAK to děláte – ať je to cokoli. Jakmile se tato vaší ‚vyšší‘ podstata uvnitř nás probudí, náš vyšší smysl života začne probouzet a ukazovat ven a všechno najednou znovu začne vypadat tak jednoduše. A to je jenom začátek.

Genové klíče jsou cestou ‚sebeosvícení‚. A právě jedinečná transformativní schopnost Genových klíčů z nich dělá nástroj, jehož hodnotu násobí i doba, která si takový nástroj vyloženě žádá.

„64 Genových klíčů představuje zárodky syntézy zbrusu nového poznání, které právě přichází do světa. Tady je třeba upřesnit, že to „NOVÉ“ není samotné poznání Genových klíčů, ale jejich společné odhalení jako kompletního schématu lidského evolučního programu. Každý Genový klíč je bránou k encyklopedii nadčasového vědění a moudrosti. Hluboké kontemplování a meditování Genových klíčů nám otevírá nový svět. Neexistuje otázka, která nemůže být jejich prostřednictvím zodpovězena, protože všechny odpovědi se nacházejí uvnitř vás samotných. Navíc tím, jak vstupujete do vyšších frekvencí Genových klíčů, otázky samotné se začnou vytrácet pryč a vyšší stavy se začnou zjevovat z nitra vaší vlastní DNA. V této fázi vašeho vývoje se už skutečný zájem o poznání samotné vytratí a nebudete na něj už nahlížet jako na nic víc, než na most, který už nebudete potřebovat.“


Richard Rudd, Gene Keys (vlastní překlad P.H.)

Richardovo odhalení přesného významu jednotlivých archetypů chování (a jejich významu pro moderního člověka) jako tzv. Genových klíčů, odpovídajících jednotlivým hexagramům I-ťingu, získalo praktickou hodnotu zejména jejich odstupňováním a rozdělením do tří frekvenčních úrovní stavů vědomí na Stín, Dar a Siddhi. Jde o úrovně naladění lidského vědomí, které řídí naše životy, závislé na postoji člověka k životu, projevované frekvencí vyzařování jeho aury. Stín je nízkofrekvenční vzorec, kdy se člověk nachází v postoji oběti svých emocí a své mysli, Dar je výsledek kreativního odblokování tohoto stínu a Siddhi je vyjádřením samotné podstaty archetypu samotného. Jde o projevení vyšší duchovní podstaty života coby plně rozvinutého stavu Osvícení. Karmicky řečeno – Stíny představují Vaše zásadní životní výzvy, se kterými máte „za úkol“ se během svého života vypořádat. Tento „trojitý“ charakter dělení umožnil všechny archetypy nejenom přesně popsat a výstižně slovy vyjádřit jejich individuální i kolektivní dopady, ale hlavně odhalit i cestu, umožňující působit jakoby „proti proudu času“ a postupně vrstvu po vrstvě přenastavovat bloky, svazující naši DNA a deformující naše životní projevy a postoje. Tím, že si umožníte si projít po své „Zlaté cestě“ dojde k přenastavení našich obranných postojů, kterými nás s cílem zabránit našemu zraňování postupně vybavila naše mysl (zejména během dětství a dospívání).

Právě za naším podmiňováním během dětství stojí ustanovení deformovaných postojů, které jsou vlastně nízkofrekvenčním – tzn. „stínovým – projevem těch našich dispozic, které hrají důležitou roli v našem genetickém nastavení. V pozadí každého našeho „stínu“ vždy stojí konkrétní archetypální projevy strachu, nejistoty a úzkosti, vyplývající z tlaku života, a velkou měrou jsou ovlivněny nezdravými vlivy a zážitky z dětství, které nám ve výsledku omezují život, zdraví, spokojenost a životní uplatnění v dospělosti (více na stránce Nové děti).

Použití Genových klíčů a jejich programu lze obrazně přirovnat k aplikaci homeopatické pilulky – tím, že do sebe přijmeme toto poznání a necháme ho prostřednictvím kontemplování proniknout do své mysli, do svých emocí a do svého fyzického těla, tak postupně pronikne až k vašim životním výzvám – do vašich stínů, které je třeba rozpoznat, smířit se s nimi a přijmout je za své. Možná si řeknete – ale proč se mám obklopovat svými stíny? Vždyť toho nepříjemného pocitu si dost užívám v samotném životě… Ale jednou z podstat Genových klíčů je fakt, že uvnitř každého vašeho stínu je ukrytý váš dar. Pokud svému stínu pozumíte a pokud se dokážete se svým stínem „ztotožnit“, cítit ho a vnímat jeho projevy ve svém životě, postupně zjistíte, že nad vámi ztrácí svou moc. Vaše mysl, emoce i tělo se začne uvolňovat a z vašeho nitra se začne uvolňovat váš doposud skrytý dar v podobě ohromného množství pozitivní a kreativní energie, která z vás začne vyzařovat. Genové klíče – obdobně jako ta výše zmíněná pilulka – míří přesně do jádra vaší „nemoci“ – do jádra vašich konkrétních stínových stavů. Právě v tomto místě dojde k uvolnění vašeho vnitřního sevření – vašeho „Gordického uzlu“. Pocit, který vám to s sebou přinese nepřehlédnete. Protože odhalování vašich darů ve vašich stínech je vlastně uvolňováním vašeho skrytého vnitřního světla.

Odkrývání tohoto světla směřuje do našeho nitra a vede skrze nalezení zdroje našeho utrpení právě v našich stínech a k transformování tohoto utrpení do kreativity a svobody. Tím slouží k posunu našeho vědomí a našeho životního postoje, a případně – nikoli však nezbytně – i k případnému posunu na vaší duchovní cestě. Konec konců – právě to byl původní účel I-ťingu a Genové klíče jsou jeho současnou probuzenou podobou.

Nástroje Genových klíčů

Pro práci s (trans)formováním svých postojů a vzorců chování jsou vám k dispozici následující nástroje:

Hologenetický profil

Výchozím nástrojem pro rozpoznání vašeho unikátního nastavení, se kterým budete pracovat během svého postupu po Zlaté cestě, je ‚Hologenetický Profil‚. Spíše než jen přehled vašich genetických dispozic jde o interaktivní mapu těch ‚Vašich‘ genových klíčů, které reprezentující podstatu vašeho vnitřního nastavení, mapu, která vyjadřuje vztah mezi vámi jako jednotlivcem a celkem. To, co zobrazuje váš Hologenetický Profil, je váš prvotní genetický vtisk – výchozí plán vašeho životního nastavení a určitých ‚milníků‘ formujících váš život. A jejich smyslem není jen to, aby vám prozradily, jaké dary jste si s sebou přinesli na svět a jakým způsobem fungujete, ale především – v čem tkví tajemství směřování vašeho osudu.

‚Hologenetický profil‘ v sobě spojuje astrologické výpočty spolu s archetypálním porozuměním vaší genetice, a v praktickém smyslu představuje sadu vašich vnitřních vazeb, které budete muset během svého života zpracovat a uvolnit. Jeho schopnost rezonovat s živoucím polem vaší aury je podstatou jedinečných transformačních schopností programu „Zlatá cesta“, který z Hologenetického profilu vychází. V Hologenetickém profilu zároveň najdete specifické fráze a klíčová slova, která vám poskytnou výchozí bod pro vaše následné hloubkové kontemplování – pro váš vnitřní ‚dialog‘ týkající se kontemplování vašich Genových klíčů.

Hologenetická povaha tohoto profilu nám naznačuje, jak v rámci našeho fungování spolu všechno vzájemně souvisí. Proto, ať už své vědomí zaměříte ve svém profilu kamkoli, budete tím zároveň aktivovat i všechny ostatní oblasti a cesty. Což také znamená, že všechny sekvence a cesty uvnitř vašeho profilu slouží ke stejnému účelu – ke zvýšení frekvence celé vaší aury a k aktivování vyššího smyslu vašeho žití, skrývajícího se uvnitř vaší DNA. 

Zlatá cesta

Vaše „Zlatá cesta“ je vaše primární a díky tomu i klíčová genetická sekvence, která vám rozhodujícím způsobem umožňuje trvale zvyšovat vaši frekvenci z frekvence „Stínu „k frekvenci „Daru“. Jak její název napovídá, jde o cestu slunce a světla – vašeho vnitřního světla.

Program Genových klíčů „Zlatá cesta“ reprezentuje fakt, že každý z nás se rodí s unikátní posvátnou geometrií, uloženou hluboko uvnitř našeho bytí. V neustále se pohybujícím vesmíru lze tuto geometrii zachytit a vykreslit – s pomocí přesného času a místa našeho narození. Klíčovým aspektem a předpokladem života je to, že má v sobě zabudovaný „mechanismus“ schopný napravovat sám sebe. A tento ‚program‘ je krok za krokem hlubokou kontemplativní cestou pronikající do sil a tlaků, které z nás dělají toho, kdo jsme. A jak budeme postupovat vrstvami kontemplování své Zlaté cesty skrze jednotlivé její sekvence a jejich genové klíče, tím, jak si je budeme připouštět stále blíže k sobě a věnovat se jim ve světle svého života, budeme zjišťovat, na jak mocnou cestu transformace jsme se vydali. A v tom ji pokládám za odhalení jednoho z nejhlubších zázraků života poslední doby.

Tato cesta se skládá ze tří částí, označovaných jako „sekvence“. Každá ze sekvencí ve vašem Hologenetickém Profilu vám nabízí možnost rozvinout konkrétní aspekt vašeho vyššího smyslu života. A i když každá z těchto „samostatných“ sekvencí kóduje různé aspekty našeho osudu, všechny jsou spolu vzájemně propojené. A to také znamená, že jejich kontemplováním v každodenním životě budeme průběžně aktivovat všechny aspekty svého Hologenetického profilu současně, a stát se přitom i svědkem dynamických změn, které se budou ve našem životě odehrávat.

Zlatá cesta se skládá z následujících sekvencí:

Aktivační sekvence zdůrazňuje vaše čtyři Primární genetické dary a zaměřuje vaši pozornost na vaše vlastní Já a na témata, formující nejzákladnější vámi vyzařovanou frekvenci – na nevědomé každodenní postoje, které předurčují puls a podobu vašeho života. Čtyři Primární Dary jsou základními kameny našeho života a v souhrnu reprezentují mýtická témata a výzvy, se kterými se ve své životní roli budeme v tomto životě potýkat. Cesta skrze tyto Primární dary, skrze naše nejzákladnější životní úkoly, které nám život staví do cesty s cílem umožnit nám je zpracovat, nás povede k naplnění smyslu našeho žití, naší existence a přitom nás zároveň zakotví hluboko v jádru vnitřní stability svého fyzického těla. Tím nám zároveň umožní se fyzicky propojit se životem a postavit se tzv. „nohama na zem. Jinými slovy – bez tohoto „navázání kontaktu se svým fyzickým životem“ nemáme šanci se pohnout dál a rozpouštět hranice, omezující naše vztahy a interakci s ostatními lidmi, což jsou věci, související i s naší Karmou anebo Dharmou – cestou našeho osudu (viz. následující sekvence).

Venušina Sekvence je vůbec tím nejmocnějším aspektem Genových klíčů. Pokud jste si už přečetli knihu, bez toho, abyste si prošli svou Venušinou sekvencí nemáte šanci proniknout pod povrch Genových klíčů. Jde vlastně o mapu našich vnitřních zranění, a tak naše cesta skrze ni je cestou emocionálního otevírání se svým vztahům, a to vyžaduje i určitou míru odhodlání a odvahy. Tato sekvence našim očím otevírá nevědomé skryté síly, které motivují všechny naše vztahy. Je to cesta, která postupným uvolňováním našich obranných vzorců a naším správným sladěním se s polem naší přitažlivosti postupně otevírá naše srdce. A tím, že jako katalyzátor spustí v našich životech jemnou emocionální kaskádu, nám Venušina Sekvence dává sílu pustit se bolesti, která nás separuje od druhých. A tím nás zve ke zvládnutí velkého umění – jak oplácet nedostatek lásky a přijetí láskou.

Perlová Sekvence pak popisuje fázi ryzí vesmírné „odplaty“, anebo „vyúčtování“, kdy se „dávání a přijímání“ našich nejhlubších darů dostává do synchronicity s větším celkem. Tato ‚třetí cesta‘ nás vede ke skutečné ‚prosperitě‚ (k naplnění skutečného významu tohoto slova). Pomůže nám nalézt podstatu svého životního ‚poslání‚. Poskytuje nám sílu a podporu k nalezení té nejvyšší možné formy pomoci či služby, kterou můžeme nabídnout světu prostřednictvím svých ‚darů‘.

Odkazy a CZ videa:

Vědomí je o vidění života

Proč se nám nedaří změnit život

Co dává našim životům smysl

Pohled do živ. nastavení Emila Háchy

Richard Rudd bude v červnu Praze
R. Rudd – Stopařem svých strachů

Pohled do živ. nastavení Jana Palacha

Vánoční a Novoroční vzkaz 2018

Život zakletý v lidské DNA

Co po nás život „chce“?
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do „Zlaté cesty“ Genových klíčů