Kořeny Genových klíčů

Jak už bylo řečeno, v Genových klíčích se v rámci ‚syntézy‘ střetávají myšlenky mnoha velkých učení, vědění a náboženství. Specifickou roli má však jejich blízkost a návaznost na další dva systémy, o kterých se více zmíním na této stránce. Jde o I-ťing a systém Human Designu. Přesto, že jejich význam zatím nebyl a nejspíš ani nemohl být doceněn, jejich podstatou je poznání, které existuje už několik tisíc let. Každopádně obě tato poznání v sobě lidstvu přinesly ohromný prospěch, protože mu umožňují odhalit tajemství života.

I-ťing

Prvním poznáním, o kterém bych se chtěl zmínit, je starodávný čínský I-ťing, jehož 64 archetypálních kódů je popsáno v hluboce mystické Knize Proměn, která dodnes stále obíhá svět v mnoha rozmanitých formách. Jde o starý čínský text, jehož stáří se odhaduje na 3 až 5.000 let, který mapuje různé etapy a cykly života a jeho změn. Postupem času byl však nejběžněji používán zejména jako orákulum – věštecký nástroj, poskytující lidem jemné vedení a rady v jakékoli životní situací.

Ve své podstatě je však I-ťing stvořený k tomu, aby vás sladil s vaší všudypřítomnou nejjemnější vnitřní moudrostí – s vaším tzv. „Vodním okem“. Ohnivé oko (Hsin) a Vodní oko (Yi) představovaly ve starověké Číně symboly pro náhled na život dvěma druhy pohledu skrze „vnitřní oči“, kterými nahlížíme na svět. Ohnivé oko se rodí s vámi a jeho pohledem vnímáte veškeré dění ve světě kolem, vnímáte všechen jeho potenciál, jste jím do něj vtahováni a vidíte ho skrze emocionálně vnímané dobrodružství, vzrušení, sny, touhu a vášeň. Právě tento váš Ohnivý (anebo, chcete-li, ‚Plamenný‘) zrak, pohled či náhled na svět – pohled Vašich pocitů, emocí a tužeb – vás podněcuje k hledání a nejspíše právě toto „oko“ vás přivedlo i sem. Naopak Vodní oko sídlí hluboko uvnitř vašeho bytí, kde existovalo před vaším narozením a nezanikne ani po vaší smrti. Pokud se na svět díváte tímto zrakem, vnímáte přesně jen to, co právě probíhá před vámi. Vnímáte to prostřednictvím svého dechu, svého těla a v jeho jemných rytmů, a skrze pohyb veškerého života kolem. Váš pohled není jen vaším pohledem, je pohledem života samotného, který vám tím přichází naproti. Jde o „průzračný“ pohled, kterž vidí skrz a poza veškeré dění a život jako takový. Jde o „pohled“, kdy to, co skrze něj vnímáte, si ani nemusíte uvědomovat. Možná, že to vaše Vodní oko vás sem přivedlo a tak možná ani nevíte, jak jste se tu octli… Když se s oběma těmito „pohledy“ pracuje nějaký čas, ze správného používání I-ťingu se stává duchovní cesta sama o sobě. Ta vás povede k tomu, abyste slyšeli svou vrozenou tichou intuitivní moudrost svého „Vodního oka“ i přes všechny své lidské touhy a přání svého „Ohnivého oka“. Bohužel, náš moderní životní styl se tak silně rozvinul právě kolem pohledu Ohnivého oka, že se i I-ťing většinou stává jen další hračkou nepokojné touhy, která vře uvnitř nás. Už si nedokážeme uvědomovat míru nezbytného odevzdání se a odhodlání, kterou I-ťing vyžaduje od svých studentů. Podobně jako většina svatých a tajemných textů se i I-ťing už velmi dalece vzdálil svému původnímu významu a jeho skutečná tajemství zůstávají z větší části moderním lidem utajena. A přesně v tomto bodě na I-ťing navazují Genové klíče, které jsou vlastně současnou adaptací I-ťingu. Cílem I-ťingu bylo a skutečnou možností Zlaté cesty Genových klíčů je připomenout vám tajemství alchymie – jak lze vkládat oheň pod vodu a jak dosáhnout klíčové podstaty životaharmonie a rovnováhy.

Každopádně vedle faktu, že I-ťing mapuje různé etapy a cykly života a jeho změny, má v sobě mimoto i velmi hlubokou binární logiku. A co je na I-ťingu ze současného hlediska nejpřekvapivější, je zejména v posledních letech to, že se matematicky de facto shoduje s genetickým kódem. Tato nepřehlédnutelná skutečnost zaujala mnohé a nejzásadnější roli zde sehrál mystický člověk – muž, známý pod jménem Ra Uru Hu a jeho učení, nazývané Human Design System. Ten sehrál důležitou roli i v práci a životě Richarda Rudda. Oba dva systémy – Human Design i Genové klíče – se na světě zjevily relativně nedávno a neskutečně zapadají do právě probíhajícího období Velké evoluční změny.

Human Design Systém

Human Design systém je druhým systémem, který rozhodně stojí za pozornost těch, kdo se snaží alespoň porozumět svému životu. Poznání tohoto učení bylo roku 1987 odhaleno muži, který si říkal Ra Uru Hu a právě on stojí za odhalením významu I-ťingu pro človéka, žijícího v současné moderní době. Ra byl úžasný člověk. Poznání, které nám všem v Human Designu zprostředkoval má úžasnou hloubku. Mimo jiné, to on zkombinoval astrologické postavení planet, odpovídající momentu a místu vašeho narození, s I-ťingem, což člověku umožnilo přiřadit si svůj kód života k jedinému okamžiku jeho vtisku, a zároveň ho zkombinovat se starým astrologickým učením. To on poprvé propojil I-ťingové kolo s kolem či mandalou zvěrokruhu a v návaznosti na postupně se zjevované genetické objevy dokázal vše propojit do poznání, že I-ťingové kódy, definované Sluncem a planetami, jsou otisknuty ve chvíli našeho narození do naší DNA a tím také předurčují naše životní „energetické“ nastavení.

Přesto, že poznání Human Designu dosahuje do neskutečné hloubky, dotýká se analyticky mnoha detailů a proniká mnoha směry života a existence, smysl Human Designu dnes vidím hlavně v jeho mechanické aplikaci na život ve světě maya – ve světě, jak ho vidíme skrze své iluze, touhy a často deformované postoje k životu. Pro mě byl Human Design vstupní bránou k porozumění sobě samotnému ještě předtím, než jsem poznal Genové klíče a mám k němu stále v určitém smyslu blízko. I pro řadu z vás může být Human Design tím, na co uslyšíte, protože jednou z jeho výhod (a zároveň i nevýhod) je v nejzákladnějším smyslu jeho mechanická aplikace. Vše je zjednodušeno a roztříděno, vše má svůj vlastní „šuplík“ a z každého vám něco patří. Máte možnost do života postupně vědomě aplikovat sadu zobecněných vzorců chování, které odpovídají právě vašemu nastavení. Skrze určitou typizaci a roztřídění do skupin se tak zpřístupňuje lidské fungování a interakce lidských dispozic, zobrazených v osobní mapě člověka, široké veřejnosti. Data z této mapy jsou konkrétní, naprosto specifická a zmíněné třídění tak má řadu dalších úrovní a úhlů pohledu. Já sám ho však vnímám spíše jako analytický nástroj a zdroj poznávání, porozumění a vědění, když svým běžným uživatelům ukáže zejména to, co pro vás je a co není správné či zdravé.

Odkazy a CZ videa:

Vědomí je o vidění života

Proč se nám nedaří změnit život

Co dává našim životům smysl

Pohled do živ. nastavení Emila Háchy

Richard Rudd bude v červnu Praze
R. Rudd – Stopařem svých strachů

Pohled do živ. nastavení Jana Palacha

Vánoční a Novoroční vzkaz 2018

Život zakletý v lidské DNA

Co po nás život „chce“?
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do „Zlaté cesty“ Genových klíčů