O mně

Jsem jeden z Vás, kdo je stejně jako Vy na své cestě. Nejsem za ní, nemám patent na rozum a nejsem bezchybný.

Přes hledání cesty k něčemu, čemu se běžně říká „zdraví“, jsem se od fyzického pohledu posunul blíže k psychickému a pak mě životní okolnosti umožnily si prohlédnout život a jeho zákonitosti ze všech jeho možných stran. A protože nic není náhoda, vstřebávání všeho mi pomalu umožnilo nahlížet pod „závoj“ života, až jsem se přes Human Design nakonec posunul až ke Genovým klíčům Richarda Rudda (Gene Keys), jejichž osvětou a praktickou aplikací a využitím se společně s mou ženou Dankou zabýváme.

Genovým klíčům se věnuji od roku 2012, když mě k nim zavedlo právě mé studium a následně samostudium Human Designu. Původně jsem v nich hledal možnost hlubšího porozumění Rave I-ťingu (Human Design), ale částečně i I-ťingu samotnému. Ale jako by mi tam něco zásadního „chybělo“… To ale není výtka vůči Human Designu. Postupně mi došlo, že všechno v životě může v dané fázi sehrát jen svou roli. A Human Design (aspoň podle mě) nastavuje nový rámec pro vnímání detailní a faktické provázanosti veškerého života, kterého jsme součástí. A vnímat se to dá třeba způsobem uchopení všech těch oblastí a detailů, ve kterých se pojí. Anebo se zastavit u toho nejzásadnějšího a využít sám sebe při propojování si hloubky toho všeho. S postupným náhledem na objevované možnosti jsem měl ohromnou potřebu se nořit stále hlouběji, v čem mi ohromně pomohlo jejich překládání. Právě přitom jsem měl možnost se přesvědčit, kam až máme možnost každý svým vlastním kontemplováním života  nahlédnout. Uvědomil jsem si, jak přirozený a mé osobě blízký proces se za tím ne zrovna obvyklým slovem skrývá, a jak citlivou roli při tom hraje i míra porozumění a následné zformování „obrazu“ prostřednictvím jazyka. Po domluvě s Richardem Ruddem a s vydavatelstvím, vlastnícím práva na knihu Genové klíče, jsem se původně po dobu téměř tři čtvrtě roku chystal knihu vydat. A i když mi štěstí nakonec nepřálo, má dlouhodobá a vlastně nikdy nekončící práce se vší tou rozmanitostí, nábojem a moudrostí, skrytou za Genovými klíči, mě vedla svým vlastním směrem, když mi pomohla a pomáhá osvětlit, porozumět a zpracovat pozadí mého vlastního života, a zároveň jako propojení s mým „zdrojem“ mi pomáhá zprostředkovat i všechno to, s čím společně s mou ženou pracujeme a s čím umožňujeme pracovat i našim klientům.

Genové klíče tvoří základ toho, čím se společně s mou ženou zabýváme. Máme velkou výhodu, že se můžeme celou tu dobu společně dělit o své myšlenky, porozumění a postoje, a zároveň tím, čím se zabýváme, dennodenně prakticky pomáhat druhým. Stále více lidí vyhledává pomoc s nalezením své životní cesty a při zacházení se svými životními obtížemi. A možná už se blíží čas na to, abychom se své problémy a obtíže jen nesnažili nějak „zvládnout“ a „překonat“, ale abychom odhalili i jejich skutečný hluboký a individuálně zapsaný VYŠŠÍ SMYSL, a dokázali je jak sami pro sebe, tak zejména pro druhé VYUŽÍT.

Smysluplný a naplněný život není třeba hledat. Stačí se mu jen otevřít a dovolit si ho ze své vlastní podstaty přirozeně žít…

Pavel Hicl

Odkazy a CZ videa:

Vědomí je o vidění života

Proč se nám nedaří změnit život

Co dává našim životům smysl

Pohled do živ. nastavení Emila Háchy

Richard Rudd bude v červnu Praze
R. Rudd – Stopařem svých strachů

Pohled do živ. nastavení Jana Palacha

Vánoční a Novoroční vzkaz 2018

Život zakletý v lidské DNA

Co po nás život „chce“?
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do „Zlaté cesty“ Genových klíčů