O mně

Jsem jeden z Vás, kdo je stejně jako Vy na své cestě. Nejsem za ní, nemám patent na rozum a nejsem bezchybný.

Přes hledání cesty k něčemu, čemu se běžně říká „zdraví“, jsem se od fyzického pohledu posunul blíže k psychickému a pak mě životní okolnosti umožnily si prohlédnout život a jeho zákonitosti ze všech jeho možných stran. A protože nic není náhoda, pomalu mi to umožnilo nahlížet pod jeho závoj a tak jsem se přes Human Design nakonec přesunul ke Genovým klíčům Richarda Rudda (Gene Keys), jejichž jsem tzv. ‚překladatelským partnerem‘ a jejichž osvětou a praktickou aplikací a využitím se společně s mou ženou Dankou zabýváme.

Genovým klíčům se věnuji od roku 2012, když mě k nim zavedlo právě mé studium a následně samostudium Human Designu. Původně jsem v nich hledal možnost hlubšího porozumění Rave I-ťingu (Human Design), ale částečně i I-ťingu samotnému. S postupným náhledem na objevované možnosti jsem měl ohromnou potřebu se nořit stále hlouběji, což mě dovedlo k jejich překládání. Právě přitom jsem měl zároveň možnost se přesvědčit, do jaké hloubky a šířky máme každý svým vlastním kontemplováním možnost nahlédnout. Uvědomil jsem si, jak přirozený a mé osobě blízký proces se za kontemplováním skrývá a jak citlivou roli zde hraje i správé porozumění a vyjádření prostřednictvím jazyka. Po domluvě s Richardem Ruddem a s londýnským vydavatelstvím Watkins Publishing, vlastníkem práv na knihu Genové klíče, jsem se i po dobu téměř tři čtvrtě roku chystal knihu vydat. A i když mi štěstí nakonec nepřálo, má dlouhodobá a vlastně nikdy nekončící práce se vší tou rozmanitostí, nábojem a moudrostí, skrytou za Genovými klíči, mě vedla svým vlastním směrem, když mi pomohla a pomáhá osvětlit, porozumět a zpracovat pozadí mého vlastního života, a aároveň jako propojení s mým „zdrojem“ mi pomáhá zprostředkovat i všechno to, s čím společně s mou ženou pracujeme a s čím umožňujeme pracovat i našim klientům.

Genové klíče tvoří základ toho, čím se společně s mou ženou zabýváme. Máme velkou výhodu, že se můžeme celou tu dobu společně dělit o své myšlenky, porozumění a postoje, a zároveň tím, čím se zabýváme, dennodenně prakticky pomáhat druhým. Stále více lidí vyhledává pomoc s nalezením své životní cesty a při zacházení se svými životními obtížemi. A možná už se blíží čas na to, abychom se své problémy a obtíže jen nesnažili nějak „zvládnout“ a „překonat“, ale abychom odhalili i jejich skutečný hluboký a individuálně zapsaný VYŠŠÍ SMYSL, a dokázali je jak sami pro sebe, tak zejména pro druhé VYUŽÍT.

Smysluplný a naplněný život není třeba hledat. Stačí se mu jen otevřít a dovolit si ho ze své vlastní podstaty přirozeně žít…

Pavel Hicl

Odkazy a CZ videa:

Co po nás život „chce“?
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do „Zlaté cesty“ Genových klíčů