Mezi festivaly – zveme Vás na červnovou Minervu

Máme za sebou první přednášku na festivalu Cesta duše. Moc děkujeme za návštěvu těch z Vás, kdo si na ni našli cestu a za zpětnou vazbu těch, kdo nám ji poskytli.

Teď už se připravujeme na červnový pražský veletrh zdraví a esoteriky Minerva, kde bychom spolu s mou ženou Dankou rádi znovu podali pomocnou ruku těm z Vás, koho toto téma zajímá, a kdo jste ochotni na sobě smysluplně pracovat. Posun vědomí totiž NENÍ nic automatického. Jde o proces, který nás vede k otevření očí a k vnitřní práci na nás samotných. K žádnému posunu nedojde a dojít nemůže, pokud se spoléháme, že k nám přijde sám od sebe jenom proto, že se to od této doby očekává. Někdo už má za to, že se už „posunul“. Ale ‚posun‘ není jen jeden. To je proces – kaskáda, která má své fáze – jde o postup do stále větší hloubky, jde o odstraňování nánosů ze svého srdce. Smutným paradoxem je, že někdo pokládá sám sebe v půli cesty už za takřka osvíceného, a není schopen vidět, jaká míra zloby, nepřijetí, odsuzování a nesoudnosti v něm ještě zbývá. Nechtějme být dokonalí za každou cenu. Tím nejdůležitějším na začátku je začít být upřímný sám k sobě a začít se vidět takový, jaký skutečně jsem. Nedělat, že takový nejsem anebo realitu skrývat. Co se v tom kterém z nás vlastně uvnitř skrývá je součástí naší klientské práce. A o tom, jak s tím vším je možné pracovat, bude mimo jiné naše přednáška. O tom, co to znamená vidět realitu, jak ji rozpoznat, a co nám umožní se postupně pouštět svých obranných vzorců a překročit tak doslova své stíny, na které jsou náš rozum a logika krátké. Jde o vzorce chování, zaryté hluboko v našem podvědomí, za kterými se skrývá náš skutečný náboj a životní podstata.  A co je důležité, nelehká doba je totiž svou tíhou ta jediná vhodná, která nám dává ke změně a průlomu opravdovou šanci. Každopádně v odkrytí skutečné transformační cesty k probuzení a k vyšší lidskosti tkví jedinečný smysl, který je skryt v pozadí Genových klíčů a jejich transformačního programu.

Ti z Vás, kdo se zajímají o mystickou evoluční cestu lidstva se mohou hodně dozvědět ZDE – v článku věnovaném Solar plexu a příchodu 6. rasy. Z něho se mimo jiné dozvíte, že období, kterým si procházíme, je kromě evolučního posunu (o kterém se na mnoha místech mluví spíše s nadějí a pozitivními či dokonce naivními očekáváními) ve skutečnosti zrychlenou protisměrnou obdobou mýtického pádu Atlantské rasy – lidstva, které už kdysi bylo obdařeno vysokofrekvenčním vědomím, ale vlivem osudových chyb o něj tragicky přišlo a přijít muselo. Restart vývoje lidstva vedl jiným směrem a trychtýř posunu lidských epoch nás vede silou vyššího záměru znovu do stejného bodu – do období kritického pádu na dno. Tentokrát si máme tímto obdobím projít zrychleně a opačným směrem, který nám nakonec umožní se posunout k vyššímu vědomí. Je třeba říct, že se to ale nestane samo od sebe. Aby se mohl objevit nový člověk, tak mu musíme připravit podmínky. Lidstvo v sobě bude nejdříve muset znovu nalézt svou lidskost – tím, že ji dokáže nejdříve v sobě nalézt co největší množství jedinců. Právě proto se Genové klíče dostaly na svět – aby nám pomohly tuto cestu k sobě samotným odhalit. A jakmile začneme být opravdoví a přirození (a nebude to už jen náš dojem), budeme přístupnější a srozumitelnější pro ostatní. Právě v tom jsou pro nás klíčovou zkouškou naše autistické, křištálové a všelijak jinak onálepkované děti, které v sobě nesou náznaky nového vědomí.

Mezitím, s ohledem na okolnosti musím dodat ‚bohužel‘, svět pokračuje ve svém posunu přesně ve smyslu, o kterém mluvil na různých místech Richard Rudd – posel, prostřednictvím kterého přišly Genové klíče na svět. To, co prezentuji na webu Kdo-jsme-a-kam-jdeme, jsou vesměs mé závěry a vjemy z transmisivního Richardova poznání. Poznání, jehož podstata může v člověku dozrát jen nenásilně, časem, když svým myšlenkám poskytne dostatek času na dozrání. Když dáme vedle logiky prostor i svému ‚pravému‘ receptivnímu myšlení. My všichni bychom byli rádi, kdyby svět byl lepší – a pokud možno co nejdříve. Ale kritické pnutí uvnitř světa teprve nabírá obrátky. Doba je stále vypjatější a nesmírně emocionální a tak stále přibývají nejrůznější tragické události. Tím (prozatím) posledním je už více jak tisícovka obětí ve Středozemním moři, která je výsledkem obrovské migrace obyvatelstva, ke které kolem nás (vedle jiných věcí) dochází. Automaticky se mi připomněl jeden z Richardových webinářů z loňského léta (všechny jsou dostupné na Youtubu), kdy zmiňoval, že i když neví, co se přesně stane – všechny ty záplavy, povodně, nejrůznější přírodní i lidské tragédie, včetně masových přesunů obyvatelstva, ke kterým právě dnes dochází, už kdysi vnímal ve svých snech a vizích, jako dítě.

Pro dnešního člověka není vůbec automatické přijmout fakt, že ke transformaci nevede jiná cesta, než  skrze cestu „na dno“ – přes bolest a utrpení, protože se nám zdá, že v takovýchto chvílích obvykle nemáme moc chuť něco zásadně měnit. Přesto jenom takovéto životní situace nám umožní utvořit to nejzásadnější v životě, když máme možnost zaregistrovat „pravdu“ – že to jediné, co v tu chvíli můžeme a musíme změnit, je pouze náš postoj.

A jak vlastně funguje přeprogramování naší DNA prostřednictvím proměny vlastního postoje, bude také jedno z důležitých témat, kterému se budeme na přednášce věnovat.

——

Na veletrhu Minerva vystoupíme v sále II. v neděli 7. června od 13 hod. Přednáška bude trvat necelé dvě hodiny. Minerva probíhá v Michnově paláci na Malé Straně (Újezd 450/40, Praha 1, jde o součást Tyršova domu – poblíž lanovky na Petřín).

Odkazy a CZ videa:

Vědomí je o vidění života

Proč se nám nedaří změnit život

Co dává našim životům smysl

Pohled do živ. nastavení Emila Háchy

Richard Rudd bude v červnu Praze
R. Rudd – Stopařem svých strachů

Pohled do živ. nastavení Jana Palacha

Vánoční a Novoroční vzkaz 2018

Život zakletý v lidské DNA

Co po nás život „chce“?
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do „Zlaté cesty“ Genových klíčů