Pomoc a služby

Mnozí z Vás vědí, že se s mou ženou zabýváme výklady genetického životního nastavení. Smyslem těchto výkladů je ale něco jiného, než mohou nabídnout běžně známé astrologické či kartářské výklady. Vaše životní obtíže a utrpení, kterých se spolu budeme blízce dotýkat, ať už ve smyslu zdravotních, životních, vztahových, resp. VŠECH možných více či méně vnímaných životních problémů, Vás NEŽÁDAJÍ o to, abyste se jich dokázali „ZBAVIT“. Protože skutečně „ZVLÁDNOUT“ nějaký problém v životě znamená DÁT mu SMYSL! A tento SMYSL je třeba nalézt, porozumět mu a pak ho ODHALIT – tzn. uvést ho do života v ‚JINÉ – VYŠŠÍ FORMĚ‘. Na takovýto přístup k problémům běžně NEJSME ZVYKLÍ, proto je vnímáme povrchně – z pohledu z vnějšku. Ne že by na tom bylo něco špatného – je to prostě jen navyklé vidění pohledem okolností, které nám pronikají skrze našich 5 základních smyslů. Ale máme-li těmto ‚okolnostem‘ správně porozumět a nahlédnout na ně z větší perspektivy, musíme ZAČÍT VNÍMAT to, co k těmto okolnostem vedlo „energeticky“ – pohledem uvnitř nás zakódované životní energie, ze které vše vychází a která k sobě tyto okonosti a lidi ze své podstaty „osudově“ přitahuje. A vedle těchto výkladů, která jsou doménou mé ženy Danky a které ona doplňuje i o velmi účinné emoční terapie, jsem pro Vás já sám připravil další krok – jde o přístup k poznání, které Vás může dovést k hlubšímu ponoření – k ODPOUTÁVÁNÍ se od těchto vnějších důsledků – od konkrétních okolností, lidí a situací, které se k nim vážou. A hlavně a od psychického důrazu, který na ně běžně klademe. Jde o krok směrem nalezení kýžené vnitřní harmonie, ukotvení a rovnováhy, o další krok v aktivním poznávání sama sebe, při kterém Vám nabízím svou osobní pomoc.
V životě máme zejména 2 možnosti – buď si všímat a zaobírat se jeho okolnosti – vnějšími stránkami, příčinami a dopady života, anebo najít odvahu a pustit se do hledání a otevření své „Pandořiny skříňky“, s cílem odhalit skutečnou povahu svého vnitřního ducha. Zjistit a porozumět, jestli poza těmito „vnějšími okolnostmi“ našich životů není něco hlubšího. A pokud to nevzdáte (nezapomeňte – jde o proces) dříve nebo později začnete cítit hloubku toho, co tam je. To ‚něco‘ je Váš život, jste to VY a Váš směr, Váš smysl. A protože tady nejde jen o nějakou cestu do obchodu za rohem, „pomocná ruka“ se může hodit…

Má práce tedy v určitém smyslu navazuje na výklady mé ženy Danky, na kterých s ní často spolupracuji. Ale přesnější je říct, že míří do větší hloubky. (Ale to vůbec NEZNAMENÁ, že by měly být určeny jen pro ty, kdo už u někoho z nás někdy byli!) Mohly by prostě oslovit ty z Vás, kdo chtějí do svého života proniknout hlouběji, anebo kdo tuší, že s žádným množstvím informací v „hlavě“ se jejich cesta nekončí. Pro ty, kdo jsou ochotni uvidět, co ‚podstatného‘ zatím ještě jejich vidění unikalo. A těm nabízím v případě zájmu následující možnosti spolupráce:

  1. Osobní výklady na téma:

   UČÍME SE POROZUMĚT ŽIVOTU aneb CO PO NÁS ŽIVOT „CHCE“

   Jde o cca 2-3 hodinové výklady ohledně porozumění svému životnímu nastavení – o tom, jak smysluplně uvidět a odhalit svůj vyšší potenciál a jak využít a transformovat své osudové rány, traumata anebo jen tlaky v mysli a neklid či nejasnost svých emocí. Celé je to o hlubší práci se se svými Genovými klíči a s odemykáním svých „stínů“.

   • Jde o jednorázový OSOBNÍ VÝKLAD, kterému není nic lidského cizí. Vlastně jde o to, aby Vám ta leckdy neuchopitelná SLOVÍČKA a FRÁZE začaly dávat SMYSL
   • Cena: 1000Kč / 1 hod.
   • Otázky, které by Vás mohly zajímat s ohledem na tento výklad:
    – V čem se skrývá Váš životní úkol a s ním spojené životní výzvy
    – Jak vypadá náboj vašeho pravého životního směřování a k čemu nám takovéto odhalení slouží
    – Čeho se týká „karmická tíže“ vašich vztahů a jak na ni
    – Jaká jsou ta Vaše nejhlubší zranění a kde se promítají
    – Co nejspíš nevíte o svých naučených obranných reakcích svého rozumu a o zranitelné přecitlivělosti svých emocí
    – Co Vám brání upřímně nahlédnout na sebe samotné
    – Jak to vše formuje Vaši duši a poznamenává Vaše fyzické tělo a elektrochemické procesy uvnitř něj
    – V čem tkví Vaše lidské poslání a odkud vychází potenciál „naplnění“ Vašeho života
    – Co je skutečnou podstatou životní harmonie
    – A jiné…
  2. Společně s mou ženou nabízíme i jiné individuálně laděné výklady, ale také přednášky či semináře na téma:

   POROZUMĚNÍ ŽIVOTNÍ TRANSFORMACI

   při kterých si budete sami osahávat a s druhými se vzájemně dělit o pohledy na transformační prvky svého životního nastavení. Na začátku si vždy probereme to nejzákladnější z nastavení z každého z účastníků, abychom si společně ukázali, jak vypadají základní individuální rozdíly mezi námi a co je tvoří – tedy co tvoří naše vnímání a naši individualitu, což bude patrné ze společně práce s profily všech příchozích. Vnímáním toho, co máme společné a jak plastické jsou naopak rozdíly, vám společně umožní lépe nahlédnout nejen na formování života uvnitř sebe, ale i na individuálnost a rozdílnost v druhých – skrze vidění kořenů vlastní i cizí zranitelnosti, ve které se skrývá i jedinečný potenciál a vyšší smysl naší existence. Smyslem je pak nahlédnout na základní výzvy toho kterého života, jejichž odhalení a překonání je základem potenciální transformace. Semináře jsou vhodné jak pro vzájemně si blízké, tak i naprosto si cizí lidi.
   (Ceny naleznete v ceníku na webu mé ženy ZDE.)

Pokud se chcete na něco zeptat anebo si objednat jakékoli z mých nebo manželčinných služeb, můžete využít tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy a CZ videa:

Vědomí je o vidění života

Proč se nám nedaří změnit život

Co dává našim životům smysl

Pohled do živ. nastavení Emila Háchy

Richard Rudd bude v červnu Praze
R. Rudd – Stopařem svých strachů

Pohled do živ. nastavení Jana Palacha

Vánoční a Novoroční vzkaz 2018

Život zakletý v lidské DNA

Co po nás život „chce“?
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do „Zlaté cesty“ Genových klíčů