Proč jsme tady?

Velká změna a příchod 6. rasy

Nacházíme se v období tzv. „Velké změny“, evoluční fáze, která souvisí mimo jiné i s mutační změnou člověka. Lidstvo prochází evoluční proměnou, jejímž brzkým výsledkem nebude nic menšího, než nová lidská bytost. Jde o evoluční posun, který chemicky souvisí s produkcí Histidinu a jehož podstata je spojena se zásadním posunem a proměnou lidského vědomí.

Velká změna se týká evolučního posunu lidstva, který je kolektivním posunem, a je dobré si uvědomit že kolektivní změna VŽDY stojí na posunu a proměně jednotlivců, kteří utvoří základy této kolektivní proměny. Život je souhrouevoluce a involuce. A aby tedy ke kolektivnímu posunu mohlo vůbec dojít, musí tomu předcházet posun stále se zvětšujícího množství jednotlivců. A právě kvůli tomu přišly Genové klíče na svět a právě tuto transformaci nám Genové klíče umožňují.

Počátek tohoto mutativního procesu vedl lidstvo k vědeckotechnické a průmyslové revoluci. Přinesl s sebou společenské a kulturní změny a významně se odrazil ve schopnostech lidského mozku koncentrovat se, zkoumat a pronikat stále hlouběji do mnoha sfér lidské činnosti. To, čím si však procházíme dnes, nás však už vede mnohem dál a smyslem toho všeho je znovu nás o kousek přiblížit k souladu s celkem a k rovnováze s veškerým bytím, do kterého patříme. Hlubokou proměnou si projdou (a vlastně už prochází) naše emoce a centrum Solar Plexu, které za nimi stojí. Vedle toho žijeme i v době, ve které našim myšlenkovým a rozumovým postojům dominuje vláda koncentrované logiky, která už dosáhla svého vrcholu, projevující se naší technickou vyspělostí, o které už byla řeč. Jak bude lidstvem prostupovat posun vědomí směrem k rovnováze a harmonii, jak se bude vyrovnávat podíl logického levého a abstraktního pravého mozku, mužského a ženského principu, jangu a jinu, logika ztratí svou jednostrannou převahu a my v sobě začneme objevovat nové schopnosti, které zásadně ovlivní i vnímání a roli lidských emocí. Jak my lidé začneme znovu myslet svými pravými mozky, budeme přinášet také tolik potřebnou rovnováhu do našeho formálního světa. To je skutečný význam doby ve které právě žijeme. I díky tomu už do kolektivního vědomí naší planety začíná proudit magie a znalosti, která byly dosud přístupné jen šamanům a těm nejcitlivějším jedincům.

(A protože myšlenky, týkající se tajemství života, o kterých tady všude kolem mluvím, nejsou a nemohou být nové, některé z Vás, kdo se zajímáte o pyramidy a tajemství starého Egypta, může zaujmout tento díl dokumentu, na který ZDE nechávám odkaz. Podstata životní harmonie a rovnováhy, lidské schopnosti, související s frekvencí našeho vědomí – nic z toho není nové. Celý cyklus videí neznám a neviděl jsem ho, ale tento díl se zabývá duchovním posunem, takže zde v jiném kontextu můžete zaslechnout připomínky stejných myšlenek, o kterých tady všude mluvím. Protože my dnes máme praktickou možnost se této „teorii“ přiblížit a také se přibližujeme. Video najdete také na stránce, věnované videím.) 

V lidskému druhu se bude postupně probouzet nové skutečné centrum vědomí, jehož význam časem přesáhne i význam lidského mozku, na němž člověk dlouho stavěl a ještě staví svou jedinečnost. Přesto, že má „vědomí“ stejný slovní základ se slovem „vědění“, jde ve skutečnosti o frekvenci našeho bytí, naší existence. Solar plexus je nervové centrum, které doposud stálo za našimi emocemi a za naším postojem k životu. Emoce jsou také tím faktorem, který nás doslova prohání životem nahoru a dolů. Až začne Solar plexus plnit svou skutečnou roli čistého vědomí, naše vnitřní energetické propojení se téměř neznatelně a přitom naprosto zásadně pozmění. Náš Solar plexus už vlastně nebude plnit roli emocionálního motoru a emoce získají jiný charakter, než je vnímáme a zosobňujeme dnes – člověk, který postupně od roku 2027 bude přicházet na svět, se už nebude nechávat emocemi ovládat a strhávat tak, jak je to typické pro náš dnešní svět.

H022FlowerOfLifeOnEarth-5x7

Slovo „emoce“ získá naprosto jiný charakter. Ale právě teď v době přechodu žijeme v období, které je na emoce nesmírně citlivé a proto může a bude docházet k jejich rozjitření a k ještě většímu burcování emocí a stresu. Jde o přelomovou dobu a ta s sebou přináší dva rozdílné trendy – na jednu stranu se otevíráme lidskosti, vstřícnosti a v nejrůznějším smyslu i duchovnosti, zatímco na tu druhou nejsme ochotni respektovat vzájemné odlišnosti. Navzájem se vůči sobě vymezujeme – ať jako jednotlivci nebo jako součásti různých seskupení, kde se to projevuje tendencemi buď k fundamentalismu anebo naopak k rozpadu vlivu církve a k jejímu drobení. Stres je vlastně dalším příznakem zvýšené aktivity Solar plexu. Naše současné „přirozené“ principy chování a vnímání světa přitom vlastně nevycházejí ze skutečností, ale z toho, jak tyto skutečnosti vidí subjektivně naše emoce.

Potenciál tohoto centra je však mnohem větší a jeho nastávající schopnosti budou mít pro nadcházející lidské generace větší význam, než lidský mozek. Význam této proměny je doslova historický a má svou paralelu s příchodem moderního člověka před cca 80.000 lety, kdy jsme se svým mozkem a zejména hlasovou komunikací zásadně odlišili od zbytku celé zvířecí říše, včetně ještě dlouho souběžně žijících Neandrtálců. Dnes se naše oddělení od zvířecí říše de facto dokončuje. Pokud jsme se dosud lišili svou „lidskostí“ (ale stejně tak jejím nízkofrekvenčním projevem – „nelidskostí“, která je pro nás leckdy ještě mnohem příznačnější), s posunem lidského vědomí dojde také k přetržení poslední vazby naší vzájemné závislosti. Postupně přestaneme vyžadovat od zvířat „pomoc“, ať už jde o maso, mléko, funkci dopravního prostředku anebo láskyplného společníka. Stejně, jako my sami dosáhneme určitého stupně kýžené „svobody“, začneme být časem schopni totéž umožnit i jim a o životní prostor na planetě se stále více přirozeně dělit. (Něco málo z toho všeho už možná zahlédnete v dětech, ve kterých se už lze i dnes některé prvky „budoucího vědomí“ zaregistrovat – více o tom píšu na stránce „Nové děti“ a myslím, že se tohoto tématu hodně výmluvně dotýká zejména video, které v článku také naleznete.

Celý tento evoluční posun se formuje už dlouho a jeho vyvrcholení máme doslova za dveřmi. Ačkoli na to vůbec nemusíme mít všichni stejně homogenní názor, to, co z toho vnímám já a co pokládám za úžasné je to, že lidské vědění disponuje poznáním, které nám umožňuje v souvislostech vnímat rámce minulého i budoucího vývoje nejen člověka, ale svým způsobem i vývoj celého vesmíru, jehož jsme nedílnou součástí. Právě probíhající změna je součástí změny Globálního cyklu, který s sebou přináší zásadní vliv na způsob života, ovlivní jeho veškeré formy, vnímání i projevy. Tyto změny nepřicházejí přes noc, nicméně protože žijeme v době, kdy celá zmíněná proměna vrcholí, i my už máme evidentně možnost vnímat a potýkat se s řadou doprovodných okolností, souvislostí a dopadů, které stále více ovlivňují naše životy – v kolektivním a společenském smyslu, ale stejně tak i v nejosobnějším smyslu, který se týká každého z nás.

2027

Období, které máme právě teď před sebou, nebude jednoduchým obdobím našeho života. Evoluční posun je obdobím čištění kolektivní karmy a tento očistný proces musí proběhnout a proběhne. Proběhne o to drsněji, čím více mu budeme jako lidstvo vzdorovat. Naopak, čím více bude těch, kdo mu půjdou skrze svůj osobní posun naproti, tím menší rozdíl bude třeba překonat a tím připravenější na změnu jako lidstvo budeme. Právě proto je teď ten správný čas, aby ti, kdo jsou na svůj osobní posun připraveni, se do něj pustili, aby mohli inspirovat další. Jen znovu připomenu, že posun frekvence našeho vědomí není jen o porozumění anebo o rozumovém přesvědčení. Jediným smysluplným a následování hodným přesvědčením je následování svého čistého, odhaleného srdce…

1987 – 2012 – 2027: Trojitá sekvence probouzení

Velká změna je ve skutečnosti portál, který nám lidem umožňuje se přiblížit blíže té nejzákladnějším touze, kterou v sobě lidstvo nosí od doby, kdy jsme si začali uvědomovat sami sebe – touze po svobodě. Pro nás, jako pro lidstvo v současnosti neexistuje palčivější problém, než touha zbavit se tíhy života, kterého se cítíme být obětí a pocítit, jaké to je moct se zplna nadechnout čistého vzduchu svobody. A právě dar Svobody je něco, co se lidstvu brzy dostane na kolektivní úrovni. Že jde o cestu, která je v souladu s určitým „vyšším plánem“, se více dočtete v následující dvou na sebe navazujících vyprávěních (Vzpomínky na budoucnost: Nový Jeruzalém a Solar Plexus – příchod 6. rasy). Nicméně jak si procházíme skrze tuto neuvěřitelnou přístupovou bránu, tato cesta je ohraničená třemi odlišnými milníky, vytyčující trajektorii tohoto procesu planetárního probouzení, jak jsou jsou vepsané do postupu narůstajících vibrací naší evoluce. Tyto tři fáze harmonie, melodie a rytmu formují oblasti, které si projdou proměnou, jejímž výsledkem bude kompletní restrukturalizace veškerého vibrujícího života na naší planetě. Jsou jimi:

1987 – Harmonické sblížení – bezprecedentní události, které se tohoto roku odehrály ve vesmíru, umožnily dosáhnout posunu v chemii lidského mozku, která nám umožnila konečně začít vnímat jednotící pravdu, skrytou za velkými učeními všech dob. Tento proces není zdaleka dokončený a prostřednictvím sbližování dříve naprosto oddělených sfér lidského snažení dále probíhá na mnoha úrovních. Vlastně celý příběh vesmírné evoluce je o návratu k harmonii a současné jeho projevy se týkají zejména propojování či syntézy levého a pravého mozku, mužského a ženského principu, východu a západu, a jsme svědky třeba i začátku syntézy nejrůznějších humanitních věd a umění.

2012 – Melodická rezonance – dá se říct, že rok 1987 byl dobou početí, rok 2012 zrozením a rokem 2027 se začne prakticky naplňovat nový řád. Pokud zde mluvíme o „melodii“, její skutečný význam zde souvisí s lidstvu vlastní romantikou. Melodie zachycuje emoce a odráží lidské snění. Rok 2012 označuje sladění lidstva jako jediného organismu prostřednictvím nově nadechnutého čerstvého vzduchu do plic lidstva a znovu probuzeného uvědomění centra Solar plexu.

2027 – Rytmická Symfonie – na základě výpočtů a předpovědí Human Designu se právě v tomto roce začnou postupně na svět rodit děti s plně mutovaným Solar plexem. A i když se dnes můžeme jen dohadovat, jak bude vypadat celá budoucí skutečnost, i kdybychom to věděli přesně, bylo by takřka nemožné to popsat slovy. Každopádně blížící se posun našeho vědomí bude znamenat implozi extrémně vysoké frekvence siddhického vědomí. A jisté je i to, že po tomto datu už nic nebude jako dřív.

Vzpomínky na budoucnost: Nový Jeruzalém

(výtah z webináře R. Rudda – 1. část)

Hluboko v DNA každé lidské bytosti máme uložené vzpomínky na dobu, kdy vše na této planetě bylo úplně jinak, než je to dnes. Svět, který vnímáme prostřednictvím svých 5 smyslů je jen „špička ledovce existujícího vědomí“. Naše lidské vědomí je omezeno na velmi úzké pásmo frekvencí a tak to bude až do té doby, dokud se nezačneme probouzet. Jakmile se začneme probouzet, začneme se také upamatovávat. Aktivujeme prastarou vzpomínku na jiný svět a také na jiné možnosti – na skutečně jiného člověka. Na lidské tělo, stvořené z mnohem jemnějších a čistších frekvencí, tělo, inkarnované v břiše, takové tělo, které existovalo ještě před námi registrovanou anebo registrovatelnou minulostí v době před několika tisíci lety…

(celý článek najdete ZDE)

Kdo jsme a kam jdeme: Solar Plexus a příchod 6. rasy

(výtah z webináře R. Rudda – 2. část)

Jestli ještě nevíte, proč jste na mé stránky zabloudili, tak právě z tohoto článku, z této transmise, máte možnost se dozvědět vše nezbytné. Chcete vědět, jaký je příběh a cesta lidstva, kterého jste součástí? Tady máte vše, co je třeba vědět v té maximálně srozumitelné podobě. Jde o příběh – mimochodem velmi „čtivý“ příběh – který je plný inspirace. Jde o transmisivní příběh, který metaforicky znázorňuje směřování lidstva od jeho počátků, ale který se zároveň dotýká a promlouvá k jádru vašeho vlastního života, se kterým jste propojeni na buněčné úrovni. Proto při čtení (případně při poslechu a sledování Richardova webináře, který se pokusím vybavit titulky co nejdříve) zkuste nevěnovat pozornost jenom obsahu, ale také tomu, co na to bude říkat vaše tělo…

(celý článek najdete ZDE)

 

Odkazy a CZ videa:

Vědomí je o vidění života

Proč se nám nedaří změnit život

Co dává našim životům smysl

Pohled do živ. nastavení Emila Háchy

Richard Rudd bude v červnu Praze
R. Rudd – Stopařem svých strachů

Pohled do živ. nastavení Jana Palacha

Vánoční a Novoroční vzkaz 2018

Život zakletý v lidské DNA

Co po nás život „chce“?
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do „Zlaté cesty“ Genových klíčů