Velká změna

Velká změna

Nacházíme se v období Velké změny, evoluční fáze, která souvisí mimo jiné i s mutační změnou člověka. Lidstvo prochází evoluční proměnou, jejímž brzkým výsledkem nebude nic menšího, než nová lidská bytost. Jde o evoluční posun, který chemicky souvisí s produkcí Histidinu a jehož podstata je spojena se zásadním posunem a proměnou lidského vědomí.

Počátek tohoto procesu vedl lidstvo k vědeckotechnické a průmyslové revoluci a nesl s sebou společenské a kulturní změny a významně se odrazil ve schopnostech lidského mozku koncentrovat se, zkoumat a pronikat stále hlouběji do mnoha sfér lidské činnosti. To, čím si však procházíme dnes, nás však už vede mnohem dál a jejím smyslem je znovu nás o kousek přiblížit k souladu s celkem a k rovnováze s veškerým bytím, do kterého patříme. Hlubokou proměnou si projdou (a vlastně už prochází) naše emoce a centrum Solar Plexu, které za nimi stojí. Vedle toho žijeme i v době, ve které našim myšlenkovým a rozumovým postojům dominuje vláda koncentrované logiky, která dosáhla svého vrcholu, projevující se naší technickou vyspělostí, o které už byla řeč. Jak bude lidstvem prostupovat posun vědomí směrem k rovnováze a harmonii, jak se bude vyrovnávat podíl logického levého a abstraktního pravého mozku, mužského a ženského principu, jinu a jangu, logika ztratí svou jednostrannou převahu a my v sobě začneme objevovat nové schopnosti, které zásadně ovlivní i vnímání a roli lidských emocí. Jak my lidé začneme znovu myslet svými pravými mozky, budeme přinášet také tolik potřebnou rovnováhu do našeho formálního světa. To je skutečný význam doby ve které právě žijeme. I díky tomu už do kolektivního vědomí naší planety začíná proudit magie a znalosti, která byly dosud přístupné jen šamanům a těm nejcitlivějším jedincům.  

V lidskému druhu se bude postupně probouzet nové skutečné centrum vědomí, jehož význam časem přesáhne i význam lidského mozku, na němž člověk dlouho stavěl a ještě staví svou jedinečnost. Přesto, že má „vědomí“ stejný slovní základ se slovem „vědění“, jde ve skutečnosti o frekvenci našeho bytí, naší existence. Solar plexus je nervové centrum, které doposud stálo za našimi emocemi a za naším postojem k životu. Emoce jsou také tím faktorem, který nás doslova prohání životem nahoru a dolů. Až začne Solar plexus plnit svou skutečnou roli čistého vědomí, naše vnitřní energetické propojení se téměř neznatelně a přitom naprosto zásadně pozmění. Náš Solar plexus už vlastně nebude plnit roli emocionálního motoru a emoce získají jiný charakter, než je vnímáme a zosobňujeme dnes – člověk, který postupně od roku 2027 bude přicházet na svět, se už nebude nechávat emocemi ovládat a strhávat tak, jak je to typické pro náš dnešní svět. Slovo „emoce“ získá naprosto jiný charakter. Ale právě teď v době přechodu žijeme v období, které je na emoce nesmírně citlivé a proto může a bude docházet k jejich rozjitření a k ještě většímu burcování emocí a stresu. Jde o přelomovou dobu a ta s sebou přináší dva rozdílné trendy – na jednu stranu se otevíráme lidskosti, vstřícnosti a v nejrůznějším smyslu i duchovnosti, zatímco na tu druhou nejsme ochotni respektovat vzájemné odlišnosti. Navzájem se vůči sobě vymezujeme – ať jako jednotlivci nebo jako součásti různých seskupení, kde se to projevuje tendencemi buď k fundamentalismu anebo naopak k rozpadu vlivu církve a k jejímu drobení. Stres je vlastně dalším příznakem zvýšené aktivity Solar plexu. Naše současné „přirozené“ principy chování a vnímání světa přitom vlastně nevycházejí ze skutečností, ale z toho, jak tyto skutečnosti vidí subjektivně naše emoce.

Potenciál tohoto centra je však mnohem větší a jeho nastávající schopnosti budou mít pro nadcházející lidské generace větší význam, než lidský mozek. Význam této proměny je doslova historický a má svou paralelu s příchodem moderního člověka před cca 80.000 lety, kdy jsme se svým mozkem a zejména hlasovou komunikací zásadně odlišili od zbytku celé zvířecí říše, včetně ještě dlouho souběžně žijících Neandrtálců. Dnes se naše oddělení od zvířecí říše de facto dokončuje. Pokud jsme se dosud lišili svou „lidskostí“ (ale stejně tak jejím nízkofrekvenčním projevem – „nelidskostí“, která je pro nás leckdy ještě mnohem příznačnější), s posunem lidského vědomí dojde také k přetržení poslední vazby naší vzájemné závislosti. Postupně přestaneme vyžadovat od zvířat „pomoc“, ať už jde o maso, mléko, funkci dopravního prostředku anebo láskyplného společníka. Stejně, jako my sami dosáhneme určitého stupně kýžené „svobody“, začneme být časem schopni totéž umožnit i jim a o životní prostor na planetě se stále více přirozeně dělit. (Něco málo z toho všeho už možná zahlédnete v dětech, ve kterých se už lze i dnes některé prvky „budoucího vědomí“ zaregistrovat – více o tom píšu na stránce „Nové děti“ a myslím, že se tohoto tématu hodně výmluvně dotýká zejména video, které v článku také naleznete.

2027
Celý tento evoluční posun se formuje už dlouho a jeho vyvrcholení máme doslova za dveřmi. Ačkoli na to vůbec nemusíme mít všichni stejně homogenní názor, to, co z toho vnímám já a co pokládám za úžasné je to, že lidské vědění disponuje poznáním, které nám umožňuje v souvislostech vnímat rámce minulého i budoucího vývoje nejen člověka, ale svým způsobem i vývoj celého vesmíru, jehož jsme nedílnou součástí. Právě probíhající Velká změna je součástí změny Globálního cyklu, který s sebou přináší zásadní vliv na způsob života, ovlivní jeho veškeré formy, vnímání i projevy. Tyto změny nepřicházejí přes noc, nicméně protože žijeme v době, kdy celá zmíněná proměna vrcholí, i my už máme evidentně možnost vnímat a potýkat se s řadou doprovodných okolností, souvislostí a dopadů, které stále více ovlivňují naše životy – v kolektivním a společenském smyslu, ale stejně tak i v nejosobnějším smyslu, který se týká každého z nás. Období, které máme právě teď před sebou, nebude jednoduchým obdobím našeho života. Evoluční posun je obdobím čištění kolektivní karmy a tento očistný proces musí proběhnout a proběhne. Proběhne o to drsněji, čím více mu budeme jako lidstvo vzdorovat. Naopak, čím více bude těch, kdo mu půjdou skrze svůj osobní posun naproti, tím menší rozdíl bude třeba překonat a tím připravenější na změnu jako lidstvo budeme. Právě proto je teď ten správný čas, aby ti, kdo jsou na svůj osobní posun připraveni, se do něj pustili, aby mohli inspirovat další. Jen znovu připomenu, že posun frekvence našeho vědomí není jen o porozumění anebo o rozumovém přesvědčení. Jediným smysluplným a následování hodným přesvědčením je následování svého čistého, odhaleného srdce…

 

 

Odkazy a CZ videa:

Vědomí je o vidění života

Proč se nám nedaří změnit život

Co dává našim životům smysl

Pohled do živ. nastavení Emila Háchy

Richard Rudd bude v červnu Praze
R. Rudd – Stopařem svých strachů

Pohled do živ. nastavení Jana Palacha

Vánoční a Novoroční vzkaz 2018

Život zakletý v lidské DNA

Co po nás život „chce“?
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do „Zlaté cesty“ Genových klíčů