Vzpomínky na budoucnost: Nový Jeruzalém

Celiakální ganglia (Solar Plexus) – (http://en.wikipedia.org/wiki/Celiac_plexus)

Hluboko v DNA každé lidské bytosti máme uložené vzpomínky na dobu, kdy vše na této planetě bylo úplně jinak, než je to dnes. Svět, který vnímáme prostřednictvím svých 5 smyslů je jen „špička ledovce existujícího vědomí“. Naše lidské vědomí je omezeno na velmi úzké pásmo frekvencí a tak to bude až do té doby, dokud se nezačneme probouzet. Jakmile se začneme probouzet, začneme se také upamatovávat. Aktivujeme prastarou vzpomínku na jiný svět a také na jiné možnosti – na skutečně jiného člověka. Na lidské tělo, stvořené z mnohem jemnějších a čistších frekvencí, tělo, inkarnované v břiše, takové tělo, které existovalo ještě před námi registrovanou anebo registrovatelnou minulostí v době před několika tisíci lety.

My však v sobě máme zaznamenané tyto vzpomínky na jiné nádherné časy hluboko uvnitř našich živých buněk, uvnitř paměti každé molekuly vody na naší planetě. Pokuste se do sebe vdechnout tuto vzpomínku, abyste se mohli stát součástí širšího vědomí – propojenějšího pole vědomí bezpodmínečné lásky, vševědoucího vidění, plně vědomého aspektu nesmírné bytosti, bytosti světla. Kosmické bytosti, jejímž tělem je vesmír samotný a jejíž mysl splývá se záplavou kosmického času. To je pravda, ze které jsme vzešli. A to je i pravda, do které se jednoho dne vrátíme. To rozsáhlé rozšířené vědomí, které propojuje všechny věci a všechny bytosti do do jednotné jediné pravdy.

Tak nahlédněte do svého nitra a podívejte se na zdi, vytvořené vaší myslí. A sledujte, jak vaše každodenní obavy, vaše názory a vaše přesvědčení tyto zdi formují. Podívejte se na zdi vašich „cel“ – zdi, tvořené vašimi hlubokými nevědomými strachy, a podívejte se, jak hluboce jste ponořeni do této „kaše“, která má stále stejnou konzistenci, barvu i chuť. To je „maya“ – naše omezené paradigma, kterému říkáme realita. A přemýšlejte o světě venku, kde jsou ty miliardy lidí, věřících své oddělenosti od ostatních, všichni ti zaneprázdnění, všichni ti oslepení, všichni ti dychtící či sevření úzkostí – všichni ti naprosto spící…

Nejsme ti, kdo si myslíme, že jsme. Svět a sami sebe vnímáme filtrem toho, co vidíme, co nám dovolí vidět našich 5 smyslů. Zdi, tvořené naší myslí nám neumožňují vidět plnou realitu a až se tyto zdi jednoho dne rozpadnou – a to se stane, vnímání celku se jednoho dne uvnitř vás otevře, když osvítí vaši mysl, roztříští vaše vaše roztoužené a iluzemi naplněné srdce na tisíce a tisíce třpytících se střípků a transmutuje vaše základní instinkty do vašeho vyššího smyslu, s tím, jak se budete slaďovat s vyšší harmonií kosmické mysli a touto „jednomyslnou“ vůlí.

Tak se nadechněte bolesti tohoto paradoxu – bytí tím, kdo spí. A zároveň mějte napůl na paměti tu zatím ještě vzdálenou Pravdu. Jako slunce skryté někde za mraky. Jednoho dne se tyto mraky začnou rozcházet a lidstvo se transformuje, když se otevře tomu nejvyššímu možnému – sjednocenému poli. Symfonii, namísto kakofonie, synarchii, namísto tyranie, a začne prožívat radostné okouzlení, namísto utrpení. Tento proces probouzení, toto období kolektivního rozkvětu je právě teď ve svém nejranějším počátku. Ty nejprvnější paprsky světla vyšší vůle právě čiší ze srdcí těch, kdo jsou připraveni.

Stojíme na prahu nové epochy. Té poslední epochy – rozplétání vazeb, poutajících nás v našem utrpení a jádra učení se novému duchu lidstva. Ano, přichází čas „Úcty“, čas účtování. Čas chaosu, čas změny, čas divů a čas upamatování se. Tak své ruce položte zlehka na své břicho a naslouchejte odezvám této velké vzpomínky. To je to, proč tu jste. To je to, proč přesně víte, o čem to mluvím. I když víte, že vaše mysl může kolikrát ze zmatku křičet, vaše srdce a vaše buňky kolem vašeho centra hlouběji ve vašem břiše znají pravdu o tom, o čem tu teď mluvím. A tyto buňky znají pravdu těchto slov. Pravdu o novém Jeruzalému, o nejvyšších možnostech lidstva, které se znovu připravuje na probuzení a na vybudování nového světa z popela starého rozpadajícího se paradigmatu.

Proto se nadechněte této pravdy hluboko do svého břicha, jemně otevřete oči, usaďte se a na následující stránce si můžete přečíst celý příběh od jeho začátku…

(volný překlad PH)

(⇒pro pokračování přejděte na tématicky navazující článek Kdo jsme a kam jdeme – Solar Plexus a příchod 6. rasy)

(⇒pro návrat zpět na stránku Proč jsme tady?)

Odkazy a CZ videa:

Vědomí je o vidění života

Proč se nám nedaří změnit život

Co dává našim životům smysl

Pohled do živ. nastavení Emila Háchy

Richard Rudd bude v červnu Praze
R. Rudd – Stopařem svých strachů

Pohled do živ. nastavení Jana Palacha

Vánoční a Novoroční vzkaz 2018

Život zakletý v lidské DNA

Co po nás život „chce“?
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do „Zlaté cesty“ Genových klíčů